Lexiverb

Home

Communicatie in vreemde talen wordt tegenwoordig steeds belangrijker. Vertaalmachines bieden echter niet de goede vertaling! Ik zou ‘meestal’ weglaten, Google Translate is een ramp voor ons vak!

Anno 2014 zetten vele bedrijven hun producten en diensten ook in het buitenland af en daarom wordt het steeds belangrijker het juiste bericht door te geven. Elk land heeft zijn eigen woordenschat. Wat bijvoorbeeld in Italië vanzelfsprekend is kan in Noord-Europa iets anders betekenen.

Hetzelfde geldt voor juridische teksten: in dit geval zijn correcte vertalingen die niet voor meerdere uitleg vatbaar zijn van vitaal belang.


Over mij

Ik heb de Italiaanse nationaliteit maar heb sinds mijn vierde jaar in het buitenland gewoond en voel mij dus op mijn gemak met andere talen en culturen. Als kind heb ik in Wenen gewoond, waar ik een openbare Duitstalige school bezocht en tegelijkertijd de Italiaanse school van het Italiaans Consulaat. Toen ik elf jaar oud was verhuisde ons gezin naar Helsinki waar ik wederom de Duitse school bezocht.

Mijn universitaire studies heb ik in mijn geboortestad Triëst afgerond waar ik aansluitend een aantal jaren bij een Duits bedrijf werkte waar ik administratieve en vertaaltaken uitvoerde. In 1997 wilde ik mij weer in het buitenland vestigen en zo ben ik, samen met mijn man, via Australië naar Engeland gekomen waar ik mijn roeping volgde: mensen die geen gemeenschappelijke taal spreken helpen elkaar te begrijpen. Met dat doel had ik mij ingeschreven voor een Mastersopleiding Tolk en Vertaler bij de Universiteit van Bath.

Na Bath heb ik als conferentietolk gewerkt in Brussel en Straatsburg. In 2003 besloot ik mij om privéredenen definitief in Nederland te vestigen.

Op dit moment werk ik voornamelijk als vertaler/(gespreks)tolk en docent Italiaans/Duits voor particulieren en bedrijven).

Ik woon samen met mijn man, twee kinderen en onze kat in een mooi dorpje buiten Rotterdam. 

Kwalificaties

Duits en Fins VWO-eindexamen (Reifeprüfung en ylioppilastutkinto)
Afgestudeerd in Politieke Wetenschappen, met internationaal profiel
MA in Tolk en Vertalen
Cambridge Proficiency Certificate
Staatsexamen Nederlands als tweede Taal – niveau 2

 

Taalcursussen

Gaat u vaak op vakantie naar Italië of naar een Duitstalig land ? Of voor uw werk? Wilt u Italiaans en/of Duits leren en de gewoontes van deze landen leren kennen? Dit is ook mogelijk bij u thuis of op uw werk.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Lexiverb. 

 

Vertalingen en tolken

Een vertaling moet een boodschap doorgeven en mag geen letterlijke vertaling van woorden zijn. Een vertaalde tekst moet net zo leesbaar zijn als de originele versie.

Mijn klanten zijn hoofdzakelijk vertaalbureaus en bedrijven die op de Italiaanse markt actief zijn. Gezien mijn studieachtergrond en mijn ruime ervaring als tolk bij de Europese instellingen vertaal ik veel juridische teksten, overeenkomsten, patenten, aanbestedingen maar ook commerciële teksten zoals toeristische publicaties, onder andere de Helsinki City Guide en promotiemateriaal voor Fins Lapland.

Daarnaast vertaal ik civieltechnische en scheepsbouw- en werktuigbouwkundig 
gerelateerde teksten en handleidingen. 

 

Bij Lexiverb kunt u terecht voor al uw vertalingen vanuit het Engels, Duits, Nederlands en Fins naar het Italiaans en ook andersom. Samen met een aantal gequalificeerde collega’s kan Lexiverb vertalingen van qualitatief hoog niveau leveren. 

 

 

Zoals al aangegeven is het mijn roeping twee mensen die geen gezamenlijke taal spreken elkaar te laten begrijpen. Bent u ondernemer en wilt u uw Italiaanse klant of distributeur ontmoeten? Wilt u er zeker van zijn dat bij onderhandelingen uw boodschap 100% overkomt?

Neemt u dan gerust contact met mij op: dankzij mijn assistentie zult u gemakkelijk kunnen communiceren met uw Italiaanse zakenpartner , alsof er geen tolk aanwezig is! Graag ondersteun ik u eveneens in de post-onderhandelingsfase met vertalingen en bij uw schriftelijke communicatie.

Tolkdiensten in het Engels, Nederlands, Duits, Fins en Italiaans.